Emit 20 - Hi-Fi Class

Hi-Fi Class in Poland took Emit 20 for a spin, with Arkadiusz Ogrodnik giving a detailed account of the inherent qualities Emit displays in each frequency range. You can read his entire review (po polsku or using your browser's translation tool) via the Source button below.

"Gładkie, barwne, swobodne, a jednocześnie dynamiczne brzmienie z dobrze zaznaczonym, rytmicznym basem. Precyzyjna stereofonia z wyraźną lokalizacją źródeł pozornych."
"A smooth, colourful, relaxed yet dynamic sound with well-defined, rhythmic bass. Precise stereo imaging with clear localisation of the instrumentation."

"Emit 20 mogą się więc pochwalić dużą dozą naturalności, co jest rzadko spotykanym elementem brzmienia w przypadku kolumn w tej cenie."
"The Emit 20 boasts a great deal of naturalness, which is a rare element for speakers of this price."

"Bas tych kolumn jest całkiem zwarty i szybki, ale kiedy trzeba, "dwudziestki" są w stanie pokazać właściwą masę instrumentów operujących w tej części pasma. W średnicy brzmienie mieni się bogatą paletą barw i jest gładkie niczym jedwab. Wysokie tony urzekają bogactwem szczegółów odtwarzanych w sposób typowy dla znakomitej kopułki Cerotar: są delikatne, a jednocześnie dynamiczne i rozdzielcze."
"The bass of these speakers is compact and fast, but when needed, the Emit 20s are able to show the proper weight of instruments operating in this frequency range. In the midrange, the sound shimmers with a rich palette of colours and is smooth as silk. The treble captivates with a wealth of detail reproduced in a manner typical of the superb Cerotar dome: it's delicate, yet dynamic and resolved."

"Najdelikatniejsze dźwięki w górnych rejestrach są cyzelowane z chirurgiczną precyzją, co w połączeniu z bardzo ładną barwą przynosi świetny efekt. Uwagę zwraca także bardzo spójne, harmonijne przejście sopranów w plastyczną, gładką i cieszącą ucho pełną paletą barw średnicę."
"The most delicate sounds in the upper registers are chiseled with surgical precision, which, combined with very nice timbre, produce a great effect. Attention is also drawn to the very consistent, harmonious transition of the sopranos into the three-dimensional, smooth midrange, which pleases the ear with its full palette of colours."

1200x628px_FB-Post_DynaudioEmit20_03

 

FIND A DEALER