Emit 30 - Hi-Fi Class

Polish magazine Hi-Fi Class checked out Emit 30, with Arkadiusz Ogrodnik awarding it a "recommended" seal of approval. You can read the review in its entirety (po polsku or using your browser's translation tool) via the Source button below.

"(...) są w stanie zbudować taką atmosferę, że trudno się od nich oderwać. Muzyka w ich wykonaniu łączy w sobie zarówno pewne cechy monitorów, jak i kolumn wolnostojących. Bas jest rozciągnięty i nie brakuje mu masy, a średnica i wysokie tony cechują się punktualnością wybrzmień i precyzją spotykaną w brzmieniu wysokiej klasy monitorów. Krótko mówiąc – rekomendacja!"
"(...) they are able to create such an atmosphere that it's difficult to tear oneself away from them. The music coming out of them combines characteristics of both standmounters and floorstanding speakers. The bass is extended with no lack of weight, while the midrange and treble are characterised by a punctuality and precision reminiscent of high-end monitors. In short, a recommendation!"

"Emit 30 są w stanie wystarczająco intensywnie wypełnić miejsce między górnymi rejestrami a basem, by muzyka przekonywała wiernością i naturalnością brzmienia."
"Emit 30 are able to fill the space between the upper registers and the bass with sufficient intensity to make the music convincing in its fidelity and naturalness of sound."

"Brzmienie gładkie, plastyczne, soczyste, nasycone i barwne. Dobrze wyważony bas względem tonów średnich i wysokich, a mimo to całkiem potężny i o sporym zasięgu. Precyzyjna "monitorowa" stereofonia."
"The sound is smooth, malleable, juicy, saturated and colourful. Well-balanced bass in relation to the midrange and treble, yet powerful and with considerable range. A precise and 'studio monitor-like' stereo image."

"Poszczególne dźwięki ze stosunkowo dużą łatwością odrywają się od głośników, dryfując w miejsca wyznaczone czy to przez realizatora dźwięku, czy też mikrofony ustawione w konkretnych miejscach podczas sesji nagraniowych. Wszystko odbywa się bez ścisku, z sugestywną głębią i przy zachowaniu swobody w budowaniu przestrzeni. Ta jest nasycona mnóstwem detali, na których precyzję lokalizacji nie można narzekać."
"Individual sounds drift away from the speakers with relative ease, drifting to places determined either by the sound engineer or microphones set up in specific locations during recording sessions. Everything is done without compression, with evocative depth and with a freedom to build up space. It's is saturated with plenty of detail, and a precision of location which is impossible to complain about."

1200x628px_FB-Post_DynaudioEmit30_04

 

FIND A DEALER